Bài 03: Tạo Project và tạo đường dẫn Media

Tạo Project và tạo đường dẫn Media
Bước 01.
Sau khi cài đặt thành công. Chúng ta tiến hành mở một Project mới.
Nhấn vào: Star > chọn biểu tường Premier 2020 click vào để khởi động.

Tạo Project mới

Bước 2:
Sau khi khởi động xong hiện lên bảng> Nhấn vào New Project. Phần giao diện bắt đầu mở ra.

Tạo project mới

Bước 3:
Tạo thư mục trong ổ cứng bất kỳ, ngoài ổ C: Vì khi tạo project để làm việc vào ổ C sẽ có rát nhiều bất trắc bị đầy ổ gây treo máy hoặc lỗi Hệ điều hành sẽ gây mất dữ liệu.

Tạo thư mục quản lí project

Bước 4:
Vì vậy ta cần tạo một đường dẫn thư mục trong ổ cứng bất kỳ để quản lí. Trong trường hợp không tạo thư mục mới thì mặc định của Phần mềm sẽ nằm ở ổ C:\Users\Ansinhtho\Documents\Adobe\Premiere Pro\14.0 và thư mục Render sẽ nằm ở ổ C:\Users\Ansinhtho\AppData\Roaming\Adobe\Common, nằm sâu trong Hệ điều hành không quản lí được. Mục đích là dể dễ quản lí sau này.

Tạo sequenes mới

Bước 05:
Tạo một Sequenes mới để tiến hành biên tập phim. Phải đặt tên và thư mục “BIN” để quản lí Sequenes đó.

Tạo sequenes mới

Bước 06:
Đặt tên cho Squenes theo chuẩn phim cần dựng: Ví dụ; ở đây tôi chọn chuẩn 1080P_29,97 là hệ màu NTSC.

Tạo đường dẫn quản lí Project mới

Bước 07:
Trở lại đường dẫn Media để quản lí. Đây là bước rất quan trọng. Vì, các dữ liều phần mềm sẽ nằm ở ổ C:\Users\Ansinhtho\Documents\Adobe\Premiere Pro\14.0 và thư mục Render sẽ nằm ở ổ C:\Users\Ansinhtho\AppData\Roaming\Adobe\Common, Media Cache Files nằm sâu trong Hệ điều hành không quản lí được. Để tiện việc khi làm xong một bộ phim thì vào đó để xóa các dữ liệu trong Media Cache Files.
Tiến hành vào Edit > chọn Freferences > Reneral > Media Cache. Và tiến hành chọn đường dẫn.

Tạo đường dẫn quản lí Project mới

Bước 08:
Vào Browse của 2 phần: Media Cache File và Media Cache Database. Đẫn tới thư mục trong ổ vừa tạo phần trên đã nói và nhấn vào OK. Trong quá trình chuyển đường dẫn Media phần mềm có hỏi có cần xóa tất cả các file render ở đây không thì nhấn vào delete và nhấn OK.
Bước 09:

Tạo thư mục trong project

Trước khi Nhập dữ liệu vào thì nên tạo thư mục từng thể loại như: Nhạc, hình, phim vv… Chuột phải vào khoảng trống chọn Bin và dặt tên cho từng thư mục.

nhập dữ lieu vào project
nhập dữ lieu vào project

Bước 10:
(Import) Nhập dữ liệu vào phần mềm. Chọn đường dẫn để nhấp đưa vào. Nếu muốn đưa nhiều file thì giữ phím Ctr và click chuột chọn. Ngoài ra muốn Import cả thư mục thì nhấn vào thư mục bên cạnh để nhập vào.

Dựng phim

Cảm ơn các bạn đẽ xem. Chúc thành công và hẹn gặp lại bài tiếp theo.

Video hướng dẫn

httpv://www.youtube.com/watch?v=3yehEj0Kffg&t=19s

 

Chuyên gia dựng phim Premiere

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *