THỰC HÀNH GIAO DIỆN NHÓM 1

Bài 04. THỰC HÀNH GIAO DIỆN. NHÓM 01 MENU

THỰC HÀNH GIAO DIỆN. PHẦN 01 MENU
Trong phần giao diện Premier phần Menu này tôi giới thiệu cùng các bạn có 04 nhóm.

– Nhóm 01 Menu.

Giới thiệu nhóm 1

Gồm: File, Edit, Clip, Sequence, Markers, Graphics, Windown và Help. Nhóm này là công cụ chủ lục tạo thành những lệnh để khi làm việc sẽ hiệu quả hơn. Trong phần Menu này cũng giống một số menu khác trên các trang trình duyệt khác mà vi tính đã sắp sếp ta cũng thường gặp. Vì vậy khi làm việc cũng dễ dàng hơn cho chúng ta. Project hay còn gọi là dự án.

– File >- là cửa sổ mở ra các phần. Nơi đây tôi chỉ hướng dẫn các bạn những phần liên quan thường sử dụng. Bên cạnh những ký hiệu phím tắt như: Ctr B, Ctr, C.vv…

03 mở một project

– New > – Project (tạo ra project mới),

Team Project. (tạo ra một team project đã có sẵn).

04 Mở Sequennce mới

Squence. (tạo thanh thời gian để làm việc).

Bin. (tạo một thư mục mới trong Project).

05 mở trang gõ chữ

Legacy Title. (tạo ra một trang gõ chữ của các phiên bản Adobe Premier CC 2017 trở về trước..

– Open Project >- (mở một project mới)
– Open Team Project. (mở ra một Team Project).
– Open Rcent. Mở ra những đường dẫn trước).

06 mở lại những Project trước đây

– Close. All Project (đóng tất cả project).
– Seve. (Lưu Project). Seve as. (lưu một project khác). Seve a Copy. Lưu cao chép một bản khác).

07 Lưu lại Project đa làm

– Capture: (lấy phim ra từ máy quay băng).

08 capture từ máy quay

– Import: (Nhập file vào phần mềm). Import receht File. (Nhập lại các file theo đường dẫn trước).

09 Nhập phim nhạc hình vào project
10 Nhập lại các đường dẫn trước

– Export >-Media. (xuất file thành định dạng phim hoặc các định dạng khác.)

11 Xuất File

– Project Manager. (Xuất nguyên Media thành một Project độc lập để di chuyển dựng lại trên PC khác).

12 Xuất Project đã làm

– Exit. (Thoát Project).

13 Thoát phần mềm

– Edit>- Undo, (trả lại thao tác) Redo. (trả tới thao tác). Cut. (cắt), Copy. (Sao chép). Past. (Dán)

– Preferences. Vào Cửa sổ để hiệu chỉnh các thông số cần thiết.

15 Vào Preferences để hiệu chỉnh các thông số cần thiết.
16 Vào Preferences để hiệu chỉnh các thông số cần thiết

– Clips>- Những phần này đều có trong phần biên tập trực tiếp vì vậy tôi sẽ hướng dẫn các phần sau.

– Squence>- Setting. (vào xem thông số của timeline).

17 Xem thông số Timeline

– Graphics>- (vào phần chữ mẫu có sẵn trong phần mềm).

– Windown>- Những menu, thực đơn cần có trên tổng thể phần mềm. Khi thấy cần thiết vào menu này để tích vào dấu kiểm lấy ra sử dụng.

19 cài đăt giao diện thưng thích người dùng

– Workspaces>- Phần này có rất nhiều cách để tạo giao diện các bạn có thẻ vào đây để cài đặt tùy thích để làm việc

20 Phần trợ giúp của Premier

Chúc các bạn thành công và xem tiếp phần sau.

Video hướng dẫn Menu nhóm 01.

Chuyên gia dựng phim Premiere

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *