THỰC HÀNH GIAO DIỆN NHÓM 3

Bài 09 THỰC HÀNH GIAO DIỆN NHÓM 03. THANH CÔNG CỤ

THỰC HÀNH GIAO DIỆN NHÓM 03.

Trong nhóm giao diện này, cho phép chúng ta làm việc với thư viện của PC một cách nhanh chong nhờ vào cửa sổ Browser. Nhấn váo Ingest sitting sẽ cho ta kiểm tra thông số của project, đường dẫn project và cho phép chúng ta tạo lại đường dẫn cho project.

Kế bên là cửa sổ tìm kiếm. Cửa sổ này cho phép chúng ta  tìm đến thư mục, tập tin. Lưu ý: Gõ thẳng tên tập tin vào tìm. Trong phần tìm kiếm này, kế bên có biểu tượng kề con mắt có hình biểu tượng File Types displays cho ta tìm thẳng một định dạng đuôi mở rộng mà ta cần. Ví dụ như phim. MTS, hình.PNG. vv.

Xem thông số và đường dẫn

Để mở một tập tin đưa vào ổ cứng hoặc kéo trực tiếp vào timeline. Chuột phải vào file nhấn vào Import. Hoặc kéo thả vào Bin Project hoặc vào timeline một cách dễ dàng.

kéo source vào timeline và import 1
họn định dạng tìm kiếm
kéo source vào timeline và import

CÁC THANH CÔNG CỤ

Các công cụ của Premier này cho phép chúng ta sử dụng trong các việc chỉnh sửa phim như cắt dán, kéo chọn từng frame hình chính xác nhát để có một bộ phim hoàn chỉnh.
Công cụ có hình mũi tên Selection tool phím tắt là chữ V sẽ cho chúng ta trở về mặc định khi làm việc các thanh công cụ khác.

trả về mặc định

Công cụ có hình mũi tên chỉ về một phía. Track select Forward Tool, phím tắt (A) cho ta chọn về phần sau của dây phim trên timeline. Để kéo tách rời đoạn phim ra làm 2 phần. Ngoài ra mũi tên kề bên phía dưới khi nhấn vào sẽ sổ ra những công cụ cùng nhóm giúp chúng ta làm việc.

chọn vùng phía sau timeline

Công cụ Rate Stretch Tool (R) cho chúng ta làm nhanh chậm một source phim. Ngoài ra mũi tên kề bên phía dưới khi nhấn vào sẽ sổ ra những công cụ cùng nhóm giúp chúng ta làm việc.

nhanh chậm cho source

Công cụ Razor Tool (C) biểu tượng chiếc lưỡi lam dùng để cắt phân đoạn của source phim để bỏ bớt một phân đoạn.

cắt phim ra nhiều đoạn

Slip Tool (Y) dùng để kéo source giáp nối giữa 2 đoạn phim để chọn Frame hình mình cần nhưng không dịch chuyển vị trí đầu source để không phải mất thời gian để cắt nối. Ngoài ra mũi tên kề bên phía dưới khi nhấn vào sẽ sổ ra những công cụ cùng nhóm giúp chúng ta làm việc.

chon frame hình nhưng không bị ảnh hưởng đầu source

Công cụ Pen Tool (P) biểu tượng ngòi bút sẽ giúp chúng ta tạo điểm trên phần âm thanh để vót nhỏ âm thanh trong mỗi công đoạn kết thúc. Phần này cũng có thể làm cho phần source hình sẽ mờ dần khi kết thúc một công đoạn phim.

cây bút tạo điểm

Hand Tool (H) biểu tượng của bàn tay dùng để kép dây phim trong timeline để kiểm tra. Ngoài ra, mũi tên kề bên phía dưới khi nhấn vào sẽ sổ ra những công cụ cùng nhóm giúp chúng ta làm việc.

Bàn tay dịch chuyển timeline

Type Tool (T) là công cụ làm chữ, khi các đời Premier CC 2018 trở về sau mới có công cụ này. Hữu dụng hơn là công cụ này dùng gõ thẳng lê màn hình Preview mà không phải vào trong để lấy ra. Với biểu tượng và cách sử dụng chỉnh sửa chữ cũng đơn giản, tuy nhiên cũng có phần thiếu công cụ như để tạo đường đi của chữ v…. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể vào thẳng: File – new – Legacy title để mở bảng chữ ta gõ như thông thường các bản gõ trước đây. Mũi tên kề bên phía dưới khi nhấn vào sẽ sổ ra những công cụ cùng nhóm giúp chúng ta làm việc.

tạo chữ

tạo chữ cách 2
đặt tên cho title
gõ chữ

Bài hướng dẫn THỰC HÀNH GIAO DIỆN NHÓM 03 đã kết thúc. Các bạn có thể xem thêm phần Video bên dưới. Chân thành cảm ơn các bạn.

Video THỰC HÀNH GIAO DIỆN NHÓM 03.

Chuyên gia dựng phim Premiere

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *