hien thi tap tin an va duoi file trên windows 10

Hiển thị phần mở rộng tập tin và file ẩn trên windows 10

Đối với windows 10, việc hiển thị file ẩn và phần đuôi của tập tin, đơn giản hơn các thế hệ windows trước (window 8, 7, XP)

Trên cửa sổ của thư mục cần cho hiển thị file ẩn và phần đuôi mở rộng của tập tin, chọn click vài chức năng là xong ngay. Sau đây là chi tiết các bước thực hiện

Hiển thị phần mở rộng tập tin và file ẩn trên windows 10

Mở File Explorer trên windows 10, duyệt đến thư mục có tập tin ẩn và đuôi file cần xem.

Mặc định, bạn sẽ thấy tab Home được chọn có các mục bên trong như copy, dán, chỉnh phông chữ… Hãy nhìn trên menu ribbon này và chọn tab View.

Bên phía bên phải của của tab View ribbon, bạn sẽ thấy Pannel Show/Hide, tại đây bạn hãy check vào mục File name extensions và show file extensions, những gì bạn cần đã được giải quyết.

check vào mục File name extensions và show file extensions

Bạn có thể chọn 1 file hoặc nhiều file để ẩn hoặc không ẩn trên windows 10, để ẩn click trên Hide selected items, để bỏ ẩn click vào Hidden items.

Với cách làm trên, windows 10 không có tác dụng với các tập tin hệ thống, muốn hiển thị các tập tin ẩn hệ thống thì click vào Options, sau đó click Change folder and search options.

Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện, hãy click vào tab View, cuộn xuống phía dưới đến bỏ chọn (uncheck) mục Hide protected operating system files. Bạn sẽ nhận được thông báo, việc hiển thị các file hệ thống là không an toàn cho windows, nếu bạn hiểu chuyện gì xảy ra thì hãy bỏ qua cảnh cáo này.

xem file an he thong

Xong.

Vài lời kết

Với hướng dẫn trên, bạn biết được cách hiển thị các tập tin ẩn và phần mở rộng của tập tin trên windows 10, việc này tương đối đơn giản.

Cảm ơn Bạn đã xem Blog.

Toàn Lê.

Mình tên Toàn, rất thích viết Blog. Rất vui khi được chia sẻ và kết nối với bạn qua Blog này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *